Cenník

Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov
line

Cenník

Mimosúdne riešenie sporu je vždy splatné ku dňu ukončenia riešenia sporu. V konečnej cene je zahrnuté posúdenie podkladov predložených iniciátorom o vhodnosti na mimosúdne riešenie sporu, spracovanie oslovenia a zaslanie druhej strane mediátorom ponuku na mimosúdne riešenie sporu, prípadne iný spôsob kontaktovania druhej strany, samotné mimosúdne riešenie sporu a spracovanie výslednej mimosúdnej dohody.

Mimosúdne riešenie sporu (mediácia) pre fyzické osoby (právnické osoby)

  • 10 % z hodnoty sporu do výšky 33 000 € (5% nad 33 000€)
  • ak nie je možné vyčísliť hodnotu sporu od 30 € (právnické osoby od 90 €)
  • ak nie je možné vyčísliť hodnotu sporu v rámci sporu v EÚ od 120 €

V rámci sporu v EÚ cena nezahŕňa odborný preklad do úradného jazyka respondenta. Ak nedôjde k podpísaniu výslednej mimosúdnej dohody po mimosúdnom riešení sporu je splatný pre iniciátora – fyzickú osobu paušálny poplatok od 30 €, resp. právnickú osobu od 90 € (pri sporoch v EÚ od 120 €). Mediátor si zároveň vyhradzuje právo po dohode s účastníkmi mimosúdneho riešenia sporu na uplatnenie zálohy z dôvodu pokrytia nákladov a poplatkov mediátora súvisiacich s výkonom jeho činnosti na uvedenom spore.

Poplatok za konzultáciu je splatný v prípade Vášho rozhodnutia pokúsiť sa riešiť uvedený spor mimosúdne oslovením druhej strany sporu mediátorom. Poplatok za mimosúdne riešenie sporu je splatný po skončení mimosúdneho riešenia sporu.

line