Ing. Peter Bernát - mediátor

Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov
line

Mimosúdne riešenie sporov v EÚ

Mimosúdne riešenie sporov je možné realizovať i v cezhraničných sporoch mimo SR, kde druhá strana má bydlisko alebo obvyklý pobyt v členskom štáte v rámci celej Európskej únie okrem Dánska. Mimosúdne riešenie sporov sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Cieľom mimosúdneho riešenia sporu, resp. mediácie je dosiahnuť pre obe strany prijateľnú výhodnú mimosúdnu dohodu za asistencie mediátora. Mediátor je profesionálne vyškolený sprostredkovateľ pre ukončenie sporu alebo konfliktu, ktorého činnosť je povolená Ministerstvom spravodlivosti SR.

Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov

Mimosúdne riešenie sporov online je taktiež jeden zo spôsobov riešenia sporov prostredníctvom tretej, nezávislej strany cestou mediátora bez potreby osobného vzájomného stretnutia oboch strán sporu. Skúsenosti ukázali, že online komunikácia je rovnako efektívna a dokáže pomôcť ľuďom z akéhokoľvek miesta, ktorí môžu žiť a mať spor vo vzdialených mestách alebo môžu mať problém s osobnou konfrontáciou.
...čítať ďalej


Court dispute resolution applies to disputes arising out of civil relations, family relations, business contractual relations and labor relations. The aim of amicable settlement, respectively mediation is to achieve a mutually acceptable settlement reached with the assistance of a mediator. The mediator is a professionally trained mediator to end the dispute or conflict that is licensed by the Ministry of Justice of the Slovak Republic.

Ako riešiť spor mimosúdne

Mimosúdne riešenie sporu je založené na dobrovoľnosti oboch strán sporu, kde cieľom je spolu s mediátorom dosiahnuť vyriešenie konfliktu (sporu) k spokojnosti oboch strán, čo v súdnom spore nie je možné, nakoľko po súdnom spore zostane vždy víťaz a porazený. Kontaktujte ma telefonicky alebo emailom s Vašim sporom a dohodneme si postup, prípadne osobné stretnutie.

Riešte svoje spory kľudne, dá sa to aj mimosúdne...

  • Oslovenie druhej strany
  • Mimosúdne riešenie sporu
  • Výsledná mimosúdna dohoda
line